Dofinansowania na urządzenie grzewcze - zachęcamy Państwa do zapoznania się z dostępnymi na rynku programami, które umożliwiają sfinansowanie produktów i usług oferowanych przez naszą firmę.

„Czyste powietrze”

Zobacz szczegóły

„Zlikwiduj Kopciucha”

Zobacz szczegóły

„Mój prąd”

Zobacz szczegóły

 

EKO2020 jest jedną z wiodących firm działających na rynku handlowo-usługowym w branży grzewczej.

Naszym celem jest oferowanie klientom skutecznych i komfortowych systemów grzewczych z asortymentu polskich i zagranicznych producentów oraz dystrybucja i instalowanie urządzeń najnowszej generacji.

Preferujemy wyłącznie ekologiczne rozwiązania technologiczne, dlatego oferowane przez nas urządzenia są bezpieczne dla środowiska. Produkty spełniają wymogi emisyjne określone w dyrektywie Ecodesign, a także zapewniają bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki temu oferowane przez nas produkty figurują na państwowych listach dofinansowań urządzeń wielu krajów UE.

zlikwiduj kopciucha

"Zlikwiduj kopciucha" to program obejmujący dotację dla mieszkańców m.st. Warszawy posiadających nieruchomość ogrzewaną starym kotłem.

Warszawiacy mogą otrzymać dotację na wymianę tzw. „kopciucha” na instalację pompy ciepła, instalację ogrzewania elektrycznego, pieców gazowych, jak również przyłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej.

do 100% dofinansowania
pomagamy w formalnościach

Dodatkowo mieszkańcy, którzy zdecydują się na likwidację „kopciucha” mogą również otrzymać środki na odnawialne źródła energii, tj. kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe, współpracujące z nowym ekologicznym źródłem ogrzewania. Dofinansowanie pokrywa także wykonanie lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej.

dofinansowania

Program “Mój prąd” skierowany jest do osób fizycznych chcących wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby. Dotacjami objęte są wyłącznie instalacje fotowoltaiczne  o mocy od 2 kW do 10 kW.

pomagamy w formalnościach
instalujemy fotowoltaike

Wysokość dotacji z programu „Mój prąd” może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, ale beneficjent może otrzymać maksymalnie 5000 zł. 

czyste i świeże powietrze

"Czyste Powietrze" w ramach programu można otrzymać dofinansowanie m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,

  • docieplenie przegród budynku,

  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)

  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

doradzimy najlepiej
pomożemy w dokumentach

Budżet jaki Państwo przeznacza na program to 103,0 mld zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w ramach wniosku o dofinansowanie wynosi 7 tys. zł, a maksymalna – 53 tys. zł.

dofinansowania

Ulga termomodernizacyjna

skierowana jest do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacających podatek według skali podatkowej (stawki 18% lub 32%), 19% stawki podatku oraz opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Właścicielem lub współwłaścicielem jest osoba, która posiada tytuł prawny, z którego wynika prawo własności do nieruchomości. Rozwiązanie to polega na odliczeniu od dochodów wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych,

Obejmie ona odliczenie wydatków na materiały budowlane oraz urządzenia i usługi związane z termomodernizacją.  Wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług objętych ulgą, który ma ułatwić podatnikom korzystanie z tej ulgi, został określony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Są to np. kolektory słoneczne wraz z osprzętem, przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej, ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem, pompy ciepła również wraz z osprzętem.