fbpx
Kotły na pelet. Pompy ciepła. Piecyki na pellet. Kotły na gaz. Rozwiązania komercyjne.
Menu Zamknij

Najczęściej zadawane pytania

Czy kolektor słoneczny może być jedynym źródłem ciepła?

Kolektory nie mogą być traktowanie jako główne źródło ciepła, gdyż zimą mogą one jedynie wspomóc. Jeśli patrzymy w skali roku, potrafią zapewnić od 50% do 70% zapotrzebowania na ciepło. Dlatego traktowane są jako pomocnicze źródło ciepła.

Jakie są rodzaje kolektorów słonecznych?

Kolektory dzielą się na kolektory płaskie i kolektory próżniowe.
Kolektory płaskie składają się z dużej powierzchni absorbującej promieniowanie słoneczne oraz układu rurek przylegającym do niej. Kolektor działa najlepiej, gdy słońce świeci bezpośrednio na niego. Kolektory próżniowe są bardziej wydajne od kolektorów płaskich. Składają się z podłużnych rur próżniowych, w których w środku znajduje się rurka pokryta absorberem. Pozwala to na pochłonięcie większej ilości światła rozproszonego, dlatego w zimie ten kolektor jest bardziej wydajny niż kolektor płaski. Jest też nieco droższy od kolektora płaskiego.

Co robimy z wybranym popiołem?

Popiół jest bezpieczny dla środowiska, ma skład mineralny działający korzystnie na glebę. Może posłużyć jako nawóz. Po wystudzeniu możemy rozsypać go w ogrodzie. Trzeba pamiętać, że świeżo wybrany popiół jest bardzo gorący, dlatego najlepiej odstawić go do wystudzenia na noc w bezpiecznym miejscu.

Co to jest pelet?

Pelet jest paliwem ekologicznym, wytwarzanym w procesie prasowania trocin pod wysokim ciśnieniem, czyli odpadów z branży drzewnej. Producenci peletu wykorzystują pozostałości z produkcji desek, mebli itp. Zatem nie ma potrzeby niszczenia lasów do wytwarzania tego paliwa.
Pelet wytwarzany jest z nieprzetworzonego drewna, bez zastosowania jakichkolwiek substancji zlepiających, mieszalników. Najwyższej jakości pelet nie zawiera żadnych zanieczyszczeń. Możemy wyróżnić trzy klasy peletu: A1, A2 i B

Czy jest minimalna powierzchnia do montażu kotła na pelet?

Najmniejsze kotły peletowe spotykane na rynku zajmują wraz z instalacją około 2m kwadratowe.

Czy możliwe jest ogrzanie całego domu za pomocą jednego pieca?

Istnieją modele pieców, które pod każdym względem mogą zastąpić kocioł, ponieważ mogą ogrzewać cały dom samodzielnie. Są to piece kanałowe i wodne, które umożliwiają pełne wykorzystanie zalet peletu i dają maksymalne oszczędności.

Czy można uzyskać dofinansowanie lub zwrot części pieniędzy na źródła ciepła, które zostały już zamontowane przed złożeniem wniosku do Programu Czyste powietrze?

Wniosek należy złożyć przed zakończeniem inwestycji, inaczej nie uzyskamy dofinansowania.
Można za to otrzymać ulgę termomodernizacyjną.

Czy można uzyskać dofinansowanie na instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz przyłącze, montując nowe źródła ciepła w nowo budowanym budynku?

W przypadku nowo budowanych budynków jednorodzinnych dofinansowaniu podlega wyłącznie źródło ciepła wraz z przyłączem (jeśli jest wymagane). Nie ma możliwości kwalifikowania instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Czy można uzyskać dofinansowanie na źródło ciepła w nowo budowanym budynku jednorodzinnym lub już istniejącym?

Dofinansowanie można uzyskać w ramach Programu Czyste powietrze na koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji określonych w programie priorytetowym:

  • kotły na paliwa stałe
  • kotły olejowe
  • kotły gazowe kondensacyjne
  • węzły cieplne
  • systemy ogrzewania elektrycznego
  • pompy ciepła powietrzne
  • pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody  wraz z przyłączami.
Czy można włączyć w koszty kwalifikowane Programu Czyste powietrze instalację ogrzewania podłogowego?

Tak, w przypadku wymiany źródła ciepła w budynku istniejącym jest możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę instalacji ogrzewania.

Czy obsługa kotła peletowego jest pracochłonna ?

Kocioł z racji automatycznego trybu pracy wymaga minimalnego zaangażowania. Podstawowe czynności, które musimy jedynie wykonać, to wypełnienie zasobnika peletem, usunięcie popiołu z popielnika oraz okazjonalne czyszczenie. O wszystkich niezbędnych czynnościach otrzymujemy informacje za pomocą automatycznych czujników.
Popiół usuwamy po spaleniu ok. 400-1000 kg paliwa. Jeden pełny zasobnik, oczywiście w zależności od zapotrzebowania na ciepło, wystarcza nawet na miesiąc. Przy ujemnych temperaturach mniej więcej na tydzień.

Czy palenie peletem jest czyste dla otoczenia?

Tak. Pomieszczenie, gdzie palimy peletem jest czyste i pachnie drewnem. Możemy w tym samym pomieszczeniu rozwiesić pranie, bez obaw
o zabrudzenie czy brzydki zapach spalin.

Czy pelet jest droższy niż ekogroszek?

W chwili obecnej ceny obu paliw są porównywalne. Pelet jest lepszy od ekogroszku, gdyż jest on przyjazny środowisku. „Eko” w nazwie ekogroszek nie jest do końca prawdziwe, ponieważ produkuje się go z węgla.

Czy przy montażu kotła peletowego są jakieś szczególne wymagania w stosunku do komina?

Wiele czynników wpływa na dobór komina. Doborem powinien zająć się projektant. Komin powinien być niewrażliwy na wilgoć, ponieważ może wystąpić skraplanie pary wodnej, poza tym w zależności od warunków klimatycznych dobiera się stosunek średnicy do wysokości tak, aby dał radę odebrać spaliny z kotła. Komin powinien wspomagać proces spalania, więc musi generować ciąg (podciśnienie), które jest różne dla różnych mocy kotłów. Małe kotły do 20 kW powinny mieć ciąg minimum 15 Pa.
Nadal niewiele zakładów kominiarskich jest w stanie zmierzyć ciąg, ponieważ na wyposażeniu posiadają anemometry, za pomocą których mierzy się przepływ, a nie podciśnienie.

Czy są jakieś specjalne wymagania przy przechowywaniu peletu?

Nie należy dopuścić do zawilgocenia paliwa, gdyż będzie się on rozpadał i może doprowadzić do uszkodzenia podajnika.
Należy przechowywać pelet w suchym i przewiewnym pomieszczeniu.
Do kupienia są specjalne zbiorniki na pelet z automatycznymi podajnikami.

Czy spalanie peletu ma wpływ na czystość powietrza?

Podczas spalania peletu w automatycznych kotłach powstają minimalne ilości zanieczyszczeń (pelet w przeciwieństwie do węgla w swoim składzie nie zawiera praktycznie siarki, a podczas spalania emitowane są minimalne ilości pyłów). Dzięki stosowaniu peletu rosną szanse na likwidację smogu.

Czy w przypadku zmiany rodzaju, rozmiaru peletu należy zmienić ustawienia kotła?

Zmiana rodzaju peletu na inny wiąże się z koniecznością regulacji pracy palnika. Należy na nowo dokonać ważenia paliwa, wpisania wartości opałowej stosowanego peletu, a następnie analizy procesu spalania przy użyciu analizatora spalin.

Czy dofinansowanie w ramach Programu Czyste powietrze obejmuje zakup pompy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej(c.w.u)?

W ramach Programu Czyste powietrze możliwa jest wymiana źródła ciepła na cel ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W związku z tym zakup pompy wyłącznie na cele ciepłej wody użytkowej jest niekwalifikowany.

Jak często należy czyścić popielnik w kotle?

Popiół usuwamy z popielnika w zależności od modelu kotła, jaki posiadamy oraz ilości spalonego paliwa – średnio jeden raz na 300-1000 kg peletu.
Aktualnie w przypadku większości kotłów nie mamy problemu, ponieważ zawierają automatyczny system, który o czyszczeniu przypomina.
Po sezonie grzewczym częstotliwość opróżniania popiołu wydłuża się do ok. 4- 8 tygodni.
Ponieważ zawartość popiołu w pelecie to ok. 0,5%, co oznacza, że po spaleniu 1 tony paliwa pozostaje ok. 5 kg popiołu.
Dla porównania  z węgla pozostanie nam ok. 100 kg kłopotliwego popiołu, który należy przekazać do utylizacji.

Jak często rozpalamy kocioł peletowy?

Częstotliwość rozpaleń kotła peletowego jest uzależniona od kilku czynników: zapotrzebowania na ciepło ogrzewanych pomieszczeń; rodzaju instalacji grzewczej (grzejniki, podłogówka); mocy kotła; rodzaju podłączonej instalacji; występowania sterownika wewnętrznego; jakości pelletu.
Jeżeli ustawimy odpowiednio kilka parametrów, będziemy mieli wpływ na częstotliwość rozpaleń, m.in.: modulację mocy oraz histerezę H1 oraz H2 wraz z korektami podajnika na poszczególnych mocach modulacji mocy.
Nie ma jednak dokładnie określonej liczby, która byłaby optymalną ilością rozpaleń kotła na pelet. 

Jak działają piece kanałowe?

Piece kanałowe są połączone z rurami ściennymi, przez które ciepłe powietrze jest doprowadzane do kilku pomieszczeń.
Specjalne wentylatory w niektórych przypadkach pchają, a w innych wyciągają ciepło wytwarzane wewnątrz pieca, a następnie wypuszczają je z dyfuzorów lub otworów wentylacyjnych.
We wszystkich pomieszczeniach, do których doprowadzane jest powietrze, użytkownik może sterować i programować zarówno pożądaną temperaturę, jak i wentylację.

Jeśli w budynku mieszkalnym znajdują się już dwa źródła ciepła na paliwo stałe, np. kominek i kocioł, to czy przy wymianie trzeba usunąć oba źródła, czy tylko ten, który podlega wymianie?

Należy trwale wyłączyć lub zlikwidować wymieniane źródło ciepła.
Jeśli źródłem ciepła jest kominek  należy zamurować przewód odprowadzający spaliny, jak i zlikwidować odprowadzenia do pomieszczeń, które ogrzewał, pozostawiając wyłącznie jego funkcję dekoracyjną.

Przy jakiej temperaturze spalin należy czyścić kocioł?

Ze wskazań czysto ekonomicznych kocioł powinno się czyścić, gdy temperatura osiągnie 150°C. Pamiętajmy, że zabrudzony kocioł ma mniejszą wydajność, dlatego częste czyszczenie kotła wiąże się z mniejszymi stratami energii cieplnej.

Ulga termomodernizacyjna - kogo i czego właściwie dotyczy?

Ulga termomodernizacyjna adresowana jest głównie do właścicieli domów o dochodach powyżej 1,6 tys. zł na osobę.
Obowiązująca od 2019 r. ulga obejmuje wyłącznie termomodernizację budynków jednorodzinnych, w tym wymianę kotłów na paliwo stałe.
W ramach nowej ulgi można odliczyć od dochodu przez trzy lata nawet 53 tys. zł.
Co ważne, gospodarstwa domowe o dochodzie rocznym nie przekraczającym 125,5 tys. zł mogą skorzystać zarówno z dopłaty w programie „Czyste powietrze”, jak i podatkowej ulgi termomodernizacyjnej.

Czy można zakryć część instalacji która wystaje na zewnątrz budynku?

Można, lecz potrzebujemy specjalnej obudowy przeznaczonej to tych celów. Można ją dostać u różnych producentów, którzy specjalizują się w jej produkcji. Nie należy zakrywać kratek przepływu powietrza, ponieważ zakłóci to pracę pompy, a nawet może ją uszkodzić.

Czy pompa ciepła będzie działać w zimę?

Pompa wykorzystuje ciepło zgromadzone w gruncie, powietrzu lub wodzie. Pompa będzie pracować w zimą, ale należy ją odpowiednio dobrać, żeby uzyskać odpowiednie wartości potrzebne do ogrzania powietrza.

Czy pompa ciepła jest głośna?

Pompa ciepła pracuje cicho(porównywalnie do wentylatora pokojowego). Jej słyszalność to 3-5m, oczywiście niektóre pompy mogą się od siebie różnić, ale producenci starają się o jak najcichszą pracę urządzenia.

Czy pompa ciepła jest lepsza od klimatyzatora?

Pompa zużywa mniej energii, gdyż do podgrzania powietrza wykorzystuje ciepło wcześniej odzyskane a klimatyzator musi powietrze na nowo podgrzewać. Przy okazji pompa kontroluje poziom wilgoci w powietrzu. Pompa ciepła jest przyjazna środowisku i można na nią dostać dofinansowanie.

Czy pompa ciepła może być ustawiona na pracę automatyczną?

Większość pomp ciepła ma automatyczny zegar, w którym możemy zaprogramować czas działania pompy. Dzięki temu nie musimy pamiętać o włączaniu, jak i wyłączaniu jej gdy wychodzimy z domu lub idziemy spać. Najlepiej ustawić czas załączenia się pompy na półgodziny przed naszym przybyciem do domu oraz przed wstaniem z łóżka.

Czy pompa ciepła może pokryć zapotrzebowanie budynku na ciepło?

Pompa może pokryć zapotrzebowanie na ciepło, ale zależy to od odpowiedniego dobrania urządzenia i od samego budynku. Jeżeli budynek jest słabo ocieplony, całe ciepło będzie z niego uciekać, dlatego ważne jest, aby się przed tym zabezpieczyć.

Czy pompa ciepła może pozbywać się wilgoci?

Pompa ciepła w swoim działaniu kontroluje wilgoć powietrza.
Posiada funkcję do osuszania pomieszczenia, którą możemy wykorzystać do pomieszczeń takich, jak pralnia czy suszarnia.

Czy pompa ciepła powinna pracować cały dzień?

Trzeba pamiętać, że pompa zużywa prąd, więc jeśli zostawimy ją włączoną na cały dzień, nasze opłaty wzrosną. Dlatego najlepiej ustawić uruchomienie pompy na 30 minut przed czasem, gdy jesteśmy w domu, czyli w godzinach porannych i wieczornych. Nie ma potrzeby ogrzewania domu, gdy nikogo w nim nie ma i zużywania większej ilości prądu.

Czy pompa ciepła wymaga konserwacji?

Pompa ciepła wymaga przeglądów, lecz nie są one częste, kosztowne ani skomplikowane. Ważne jest aby utrzymywać ją w dobrej kondycji gdyż chcemy, aby działała sprawnie jak najdłużej. Jeżeli się okaże, że pompa nie daje tyle ciepła, ile powinna, należy jak najszybciej załatwić przegląd techniczny instalacji

Czy pompę ciepła możemy naprawić samemu?

Nie zaleca się naprawiania instalacji samemu, gdyż pozbywamy się gwarancji danej przez producenta, jak i ze względu na własne bezpieczeństwo. Sami nie znając budowy maszyny możemy ją uszkodzić, co więcej możemy zrobić sobie krzywdę. Należy skontaktować się z fachowcami, którzy się na tym znają i wymienią nam uszkodzony element szybko i bezpiecznie.

Czy pompy ciepła można zainstalować samemu?

Tak, ale wtedy taka instalacja nie będzie miała żadnej gwarancji, jeżeli nie zainstaluje jej odpowiednia licencjonowana osoba. Jeśli jakiś element ulegnie uszkodzeniu, producent może odmówić wymiany części, co podniesie koszt naprawy. Dlatego najlepiej zlecić instalacje uprawnionym technikom i cieszyć się z poprawnie działającej instalacji, która będzie podlegać gwarancji.

Czy trzeba czyścić pompę ciepła i jak często?

Dla pełnej efektywności działania pompy trzeba ją czyścić najlepiej raz na dwa tygodnie. Niektóre instalacje mogą się od siebie różnić, dlatego przy odebraniu dokumentów własności, powinniśmy otrzymać zalecenia od firmy, która nam to urządzenie zainstalowała. Powinniśmy czyścić wewnętrzną część pompy jak i zewnętrzną, gdyż opadłe liście czy gałązki mogą przeszkadzać w pracy urządzenia.

Jak długo trwa instalacja pompy ciepła?

Montaż instalacji powietrznej średnio trwa 3 dni. Czas instalacji gruntowej pompy ciepła zależy od potrzeb na ciepło. Potrafi trwać od 2 dni do tygodnia przy dużych projektach. Przy pompach powietrznych trzeba tylko zamontować wewnętrzną część i zewnętrzną instalacji. Przy gruntowych należy wywiercić otwory, a potem umieścić w nich wymienniki ciepła i zamontować wewnętrzną część instalacji.

Jak mam dobrać odpowiednią pompę ciepła?

Przed każdym zakupem pompy powinniśmy skonsultować się z projektantem, który pomoże nam dobrać odpowiednie urządzenie adekwatne do naszych potrzeb. Jeśli zainstalujemy pompę która będzie niewystarczająca lub będzie za mocna, możemy się spodziewać, że nasze pomieszczenie nie będzie ogrzane lub zbyt nagrzane.

Jaka jest żywotność pompy ciepła?

Pompy ciepła mogą pracować nawet do 30 lat. Ich stan zależy od poprawnego użytkowania, jak i konserwacji całej instalacji. Jeśli będziemy o nią dobrze dbać, będzie ona nam działała przez długie lata.

Jeśli ustawię wyższą temperaturę, to, czy pompa szybciej ogrzeje pomieszczenie?

Pomieszczenie nie ogrzeje się szybciej za to zużycie energii wzrośnie. Najlepiej jest ustawić temperaturę komfortową 18-22°C, wtedy pompa działa najefektywniej. Pomieszczenie zostanie szybko nagrzane i utrzymane w tej temperaturze.

Na czym polega działanie pompy ciepła?

Pompa pobiera ciepło z jednego miejsca, żeby po podniesieniu temperatury  oddać je w drugie. Pompa ciepła powietrzna pobiera ciepło z powietrza, żeby potem podnieść jego temperaturę i w końcu przekazać np. ciepłej wodzie użytkowej. Pompa gruntowa pobiera ciepło z gruntu, żeby po procesie podgrzania oddać np. do ciepłej wody użytkowej.

Na zewnętrznej części pompy formuje się lód czy to źle?

W okresie zimowym pojawienie się lodu nie oznacza nic złego. Pompa powinna automatycznie przestawić się na tryb odladzania gdy to nastąpi. Jeśli okaże się, że lód staje się coraz grubszy, należy skonsultować się z pomocą techniczną, gdyż może oznaczać to niesprawne działanie maszyny.

Co to jest efekt fotowoltaiczny?

Jest to zjawisko przemiany promieniowanie słonecznego w elektryczność, które zachodzi w ogniwie fotowoltaicznym. Zjawisko to powoduje powstanie siły elektromotorycznej w półprzewodniku. Po dostarczeniu do półprzewodnika odpowiedniej ilości energii słonecznej(fotonów) dochodzi do „wybicia” części elektronów z pasma walencyjnego, dzięki czemu powstaje tzw. dziura elektronowa, która jest nośnikiem ładunku. Proces ten powoduje ruch elektronów, co prowadzi do produkcji prądu.

Czy mogę samodzielnie wymieniać uszkodzone panele?

Dla własnego bezpieczeństwa lepiej samemu nie wymieniać paneli. Może to grozić porażeniem prądem lub innymi poważnymi uszczerbkami na zdrowiu(w zależności gdzie się te panele znajdują). Gdy jeden z paneli lub cała instalacja się uszkodzi, należy się skontaktować z serwisem.

Czy mogę zasilić dom tylko za pomocą paneli fotowoltaicznych?

Panele są traktowanie jako pomocnicze źródło energii. Panele mogą w pełni pokryć zapotrzebowanie na prąd, ale jest to zależne od tego, ile zużywamy energii oraz, ile posiadamy miejsca na budowę paneli. Musimy pamiętać, że panele nie produkują energii w nocy, jak i ich wydajność produkcji spada w pochmurne i deszczowe dni, więc dostarczają jej wtedy mniej. Są przypadki, gdzie domy są zasilane tylko za pomocą paneli fotowoltaicznych.
Mamy wtedy bank energii w postaci akumulatorów, które są ładowane w dzień i w nocy możemy korzystać z energii.

Czy padający śnieg sprawi że panele fotowoltaiczne przestaną produkować energię?

Panele montowane są pod kątem tak aby, deszcz, śnieg, czy piasek ześlizgiwały się z ich powierzchni. Jeśli śniegu napada dużo i przykryje panel, może to spowodować zatrzymanie produkcji energii. Każdy liść, zabrudzenie lub opadła gałązka zmniejsza lub zatrzymuje produkcję energii tego panelu.

Czy panele fotowoltaiczne działają w pochmurny dzień?

Panel produkuje energię ze światła więc gdy jest pochmurny dzień, ale jest chociaż odrobina światła, instalacja nadal będzie działała, lecz będzie dawała mniej energii.

Czy panele fotowoltaiczne mogą uszkodzić dach?

Przed założeniem paneli zostają wykonane pomiary wytrzymałości dachu. Jeżeli okaże się, że dach nie może utrzymać paneli, potrzebne będzie wstawienie dodatkowych podpór. Jeśli panele są już zamontowane na dachu, to nie mogą go uszkodzić, gdyż są przymocowane do specjalnej konstrukcji nośnej.

Czy panele fotowoltaiczne są odporne na grad?

Szkło, które chroni panele, jest specjalnie hartowane. Jest ono podobne do szyb, które mamy w samochodach. Jeśli coś je stłucze, to zamiast rozpadać się na duże ostre odłamki, kruszą się na malutkie kawałeczki.
Te specjalne szkło solarne jest przeznaczone do zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi, lecz niestety w przypadku intensywnego gradobicia może się stłuc. Dlatego po zamontowaniu instalacji dobrze jest ją dołączyć do naszego ubezpieczenia domu, bądź ubezpieczyć oddzielnie.

Czy panele fotowoltaiczne wymagają konserwacji?

Panele wymagają regularnego mycia, jak i przeglądów w celu zachowania jak najlepszej sprawności instalacji. Mycie powinno się odbyć raz do roku, a przegląd co 3 lata. Paneli nie wolno myć samemu. Mycie panela zwykłą gąbką może go uszkodzić, dlatego należy skontaktować się firmą, która te panele wyczyści.

Czym się różni panel fotowoltaiczny od kolektora słonecznego?

Panel fotowoltaiczny zamienia energię słońca na energię elektryczną. Kolektor słoneczny zamienia energię słońca na ciepło, np. do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Instalacja z panelami fotowoltaicznymi jest lekka, a kolektory słoneczne są znacznie cięższe.

Gdzie można zainstalować panele fotowoltaiczne?

Panele można założyć na dachu, na ścianie domu lub na ziemi. Miejsce na dachu ogranicza nam każdy wystający element np. komin, jak i również położenie dachu względem słońca. Jeżeli chcemy ułożyć penele na ziemi musimy zwrócić uwagę na otoczenie. Nie możemy mieć wysokich drzew ani budynków obok. Panele na ziemi mogą być ułożone na zwykłych konstrukcjach lub na trakerach, czyli obrotowych słupach, które śledzą słońce, dzięki czemu panele są w pełni wystawione na promienie słoneczne.

Jaka jest żywotność paneli?

Panele dobrej jakości mają gwarancję minimum 10 lat i po 25 latach ich sprawność spada do 85% pierwotnej sprawności. Niestety jest to rzecz, której pomimo nowych technologii nie możemy uniknąć. Dlatego regularne konserwacje są ważne, aby utrzymać jak najlepszy stan paneli.

Na czym polega działanie panelu fotowoltaicznego?

Panel zamienia energię słońca(światło) w prąd elektryczny(stały), który poprzez przejście przez falownik zamienia się w prąd zmienny(taki, jaki mamy w gniazdku). Foton (czyli minimalna jednostka światła) pada na płytkę krzemową, z której zbudowane jest ogniwo fotowoltaiczne.
Jest on pochłaniany przez krzem zmuszając elektron do zmiany swojej pozycji wybijając go ze swojego miejsca. Ten ruch to właśnie przepływ prądu elektrycznego. Dzięki zastosowaniu złącza półprzewodnikowego typu p-n możliwe jest połączenie tego procesu z obiegiem elektronów w sieci energetycznej, w ten sposób energia światła zostaje przekształcona w energię elektryczną.

Co to jest rekuperacja?

Rekuperacja jest to inaczej wentylacja za pomocą maszyny, która odzyskuje ciepło z zużytego powietrza i tym odzyskanym ciepłem ogrzewa świeże powietrze dostarczane do pomieszczenia.

Czy rekuperator jest głośny?

Producenci dzięki najnowszym technologiom, jak i metodom produkcji zapewniają cichą pracę całej instalacji.
40-50 dB jest to głośność pracy jednostki centralnej, więc prawdopodobnie nawet nie zwrócimy uwagi na ten dźwięk.

Gdzie najczęściej montuje się rekuperatory w domu?

Rekuperatory można zamontować w garażu, kotłowni, zaizolowanym poddaszu lub mogą to być inne pomieszczenia gospodarcze.
Musimy pamiętać, że temperatura w pomieszczeniu gdzie znajduje się urządzenie nie może zejść niżej niż 8oC.