mini bio luxury

Kocioł na pelet Kostrzewa Mini Bio Luxury

Najmniejszy kocioł na pelet dostępny w wersji z palnikiem Platinum Bio VG - zmieniający swoje wymiary!

11 500 zł

Decydując się na tego typu urządzenie, można starać się o dofinansowanie. Sprawdź jakie projekty są obecnie realizowane.

Sprawdź

Myśli o wymianie urządzenia, a nie masz wystarczających środków? Zobacz ofertę ratalną. Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu poznania szczegółów.

Sprawdź Raty

Oferujemy unikatowy produkt, miniaturowy kocioł o wielu zaletach Mini Bio Luxury. Dzięki zmiennej geometrii palnika Platinum Bio VG, innowacja na skalę europejską, Mini Bio Luxury może spalać wszystkie klasy peletu( A1, A2 i B)oraz mieszanki peletu z owsem.   Wkłady ceramiczne w palniku i wymienniku ciepła powodują większą sprawność kotła i ograniczają zużycie paliwa do minimum.

Kocioł jest praktycznie samoobsługowy. Dzięki pełnej automatyzacji urządzenie samo się rozpala i wygasza, jak i monitoruje poziom paliwa oraz popiołu. Użytkownik zostanie odpowiednio wcześniej poinformowany o potrzebie uzupełnienia paliwa oraz oczyszczenia popielnika.

Produkowane z najlepszej jakości elementów i podzespołów kotły działają przez długie lata. Każdy kocioł jest poddawany próbie wytrzymałości testując go ciśnieniem 4 barów. Dodatkowo dzięki specjalnemu modułowi internetowemu możemy funkcje urządzenia i systemu grzewczego nadzorować z komputera lub smartfona.

palnik ze zmienną geometrią
system nadzoru i kontroli - OMS
certyfikat ecodesign 2020
klasa kotła według normy EN
klasa energetyczna A+
zmienna

PALNIK PLATINUM BIO VG - PIERWSZY W POLSCE PALNIK ZMIENIAJĄCY SWOJE WYMIARY!

Spala wszystkie (klasa: A1, A2, B), nawet najtańsze i najbardziej zanieczyszczone piaskiem pelety drzewne. Urządzenie spalając zanieczyszczone pelety nie wymaga czasowego wygaszania palnika aby go oczyścić z zalegającego żużlu (szlaki) . Czyszczenie palnika następuje w trybie ciągłej pracy.

Palnik Platinum Bio VG - wynalazek chroniony patentem Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej nr 228615.

sdqd

OMS (OPERATING MONITORING SYSTEM)

System nadzoru i obsługi kotła na paliwa stałe. Aby obsługa kotła była jeszcze bardziej wygodna i komfortowa urządzenie zostało wyposażone w system kontrolujący ilość paliwa w zbiorniku, a także ilość popiołu w popielniku. Dotychczas kotły na rynku nie były wyposażane w takie systemy i w gestii użytkownika było pamiętanie o zasypaniu zbiornika i wybraniu popiołu.

System skonstruowany przez KOSTRZEWA mierzy i informuje z dużym wyprzedzeniem użytkownika o planowanych działaniach (czyli o zasypie paliwa i oczyszczeniu popielnika). Informacje są wyświetlane w postaci monitu na ekranie regulatora kotła i regulatora pokojowego . Rozwiązanie zastrzeżone w Urzędzie patentowym RP.

oms panel

AUTOMATYKA PLATINUM BIO ECOMAX 860P TOUCH Z KOLOROWYM, DOTYKOWYM PANELEM OPERATORSKIM

Urządzenie wykonane w zaawansowanej technologii, które kontroluje proces spalania w kotle i palniku peletowym.

Automatyka steruje: podajnikiem paliwa ze zbiornika, podajnikiem palnika, wentylatorem ciśnieniowym, zapalarką, pompą c.o., pompą c.w.u., czujnikiem poziomu paliwa, pompą kotłową/bufora, pompą cyrkulacyjną (opcja), siłownikiem liniowym, buforem (opcja) i dodatkowymi trzema zaworami mieszającymi, mieszaczem obwodu grzewczego oraz dodatkowymi dwoma zaworami mieszającymi - moduł C (opcja).

Wyposażenie opcjonalne: czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik c.o., czujnik c.w.u.,czujnik temperatury powrotu, kolorowy panel pokojowy ecoSTER TOUCH z funkcją zdalnego sterowania kotła, termostat pokojowy programowalny tygodniowy bezprzewodowy, termostat pokojowy programowalny tygodniowy przewodowy, czujnik temperatury z regulacją, zestaw sondy lambda EcoLAMBDA, dodatkowy moduł rozszerzeniowy (C), moduł internetowy EcoNET.

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie

Co to jest pelet?

Odpowiedź

Pelet jest paliwem ekologicznym, wytwarzanym w procesie prasowania trocin pod wysokim ciśnieniem czyli odpadów z branży drzewnej. Producenci peletu wykorzystują pozostałości z produkcji desek, mebli itp. Zatem nie ma potrzeby niszczenia lasów do wytwarzania tego paliwa. Pelet wytwarzany jest z nieprzetworzonego drewna, bez zastosowania jakichkolwiek substancji zlepiających, mieszalników. Najwyższej jakości pelet nie zawiera żadnych zanieczyszczeń. Możemy wyróżnić trzy klasy peletu: A1, A2 i B

Pytanie

Jak często rozpalamy kocioł peletowy?

Odpowiedź

Częstotliwość rozpaleń kotła peletowego jest uzależniona od kilku czynników: Zapotrzebowania na ciepło ogrzewanych pomieszczeń, Rodzaju instalacji grzewczej (grzejniki, podłogówka), Mocy kotła, Rodzaju podłączonej instalacji, Występowania sterownika wewnętrznego, Jakości pelletu. Jeżeli ustawimy odpowiednio kilka parametrów, będziemy mieli wpływ na częstotliwość rozpaleń, m.in.: modulacja mocy oraz histereza H1 oraz H2 wraz z korektami podajnika na poszczególnych mocach modulacji mocy. Nie ma jednak dokładnie określonej liczby, która byłaby optymalną ilością rozpaleń kotła na Pelet. 

Pytanie

Jak często należy czyścić popielnik w kotle?

Odpowiedź

Popiół usuwamy z popielnika w zależności od modelu kotła jaki posiadamy oraz ilości spalonego paliwa – średnio jeden raz na 300-1000 kg peletu. Aktualnie w przypadku większości kotłów nie mamy problemu, ponieważ zawierają automatyczny system, który nam o tym czyszczeniu przypomina. Po sezonie grzewczym częstotliwość opróżniania popiołu wydłuża się do ok. 4- 8 tygodni. Ponieważ zawartość popiołu w pelecie to ok. 0,5%, co oznacza, że po spaleniu 1 tony paliwa pozostaje ok. 5 kg popiołu. Dla porównania z węgla pozostanie nam ok. 100 kg kłopotliwego popiołu, który należy przekazać do utylizacji.

Instrukcja obsługi
mini_bio_luxuryinstrukcja_obslugi.pdf5.67 MB
Instrukcja obsługi automatyki
mini_bio_luxuryinstrukcja_obslugi_automatyki.pdf2.29 MB
Certyfikat 21 kW
mini_bio_luxurycertyfikat_21_kw.pdf645.21 KB
mini_bio_luxurycertyfikat_12_kw.pdf
mini_bio_luxurycertyfikat_12_kw.pdf631.84 KB
mini_bio_luxurycertyfikat_15_kw.pdf
mini_bio_luxurycertyfikat_15_kw.pdf1.2 MB
mini_bio_luxurydeklaracja_zgodnosci.pdf
mini_bio_luxurydeklaracja_zgodnosci.pdf357.4 KB