Twin bio luxury ne

Kocioł na pelet Kostrzewa Twin Bio Luxury NE

Twin Bio Luxury NE - Pierwszy w Polsce kocioł na pelet zmieniający swoje wymiary za pośrednictwem innowacyjnego palnika VG z serii Platinum Bio.

Spala każdy rodzaj peletu drzewnego (klasa: A1, A2, B) oraz mieszankę pelet/owies.

14 000 zł

Decydując się na tego typu urządzenie, można starać się o dofinansowanie. Sprawdź jakie projekty są obecnie realizowane.

Sprawdź

Myśli o wymianie urządzenia, a nie masz wystarczających środków? Zobacz ofertę ratalną. Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu poznania szczegółów.

Sprawdź Raty

Twin Bio Luxury NE dzięki zastosowaniu innowacyjnego palnika Platinium Bio VG który wykorzystując swoją technologię zmiennej geometrii dostosowuje się do zapotrzebowania cieplnego budynku, zwiększając lub zmniejszając swoje wymiary. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, testowany przy ciśnieniu 4 bar oraz dzięki odpowiedniemu serwisowaniu zapewnia działanie na długie lata.

Kocioł jest praktycznie samoobsługowy. Dzięki pełnej automatyzacji urządzenie samo się rozpala i wygasza, jak i monitoruje poziom paliwa oraz popiołu. Użytkownik zostanie odpowiednio wcześniej poinformowany o potrzebie uzupełnienia paliwa oraz oczyszczenia popielnika. Dzięki modułowi internetowemu wszystkie funkcje kotła i systemu grzewczego można kontrolować z komputera lub smartfona. 

palnik ze zmienną geometrią
system nadzoru i kontroli - OMS
certyfikat ecodesign 2020
klasa kotła według normy EN
klasa energetyczna A+
zmienna

PALNIK PLATINUM BIO VG - PIERWSZY W POLSCE PALNIK ZMIENIAJĄCY SWOJE WYMIARY!

Spala wszystkie (klasa: A1, A2, B), nawet najtańsze i najbardziej zanieczyszczone piaskiem pelety drzewne. Urządzenie spalając zanieczyszczone pelety nie wymaga czasowego wygaszania palnika aby go oczyścić z zalegającego żużlu (szlaki) . Czyszczenie palnika następuje w trybie ciągłej pracy.

Palnik Platinum Bio VG - wynalazek chroniony patentem Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej nr 228615.

sdqd

OMS (OPERATING MONITORING SYSTEM)

System nadzoru i obsługi kotła na paliwa stałe. Aby obsługa kotła była jeszcze bardziej wygodna i komfortowa urządzenie zostało wyposażone w system kontrolujący ilość paliwa w zbiorniku, a także ilość popiołu w popielniku. Dotychczas kotły na rynku nie były wyposażane w takie systemy i w gestii użytkownika było pamiętanie o zasypaniu zbiornika i wybraniu popiołu.

System skonstruowany przez KOSTRZEWA mierzy i informuje z dużym wyprzedzeniem użytkownika o planowanych działaniach (czyli o zasypie paliwa i oczyszczeniu popielnika). Informacje są wyświetlane w postaci monitu na ekranie regulatora kotła i regulatora pokojowego . Rozwiązanie zastrzeżone w Urzędzie patentowym RP.

oms panel

AUTOMATYKA PLATINUM BIO ECOMAX 860P TOUCH Z KOLOROWYM, DOTYKOWYM PANELEM OPERATORSKIM

Urządzenie wykonane w zaawansowanej technologii, które kontroluje proces spalania w kotle i palniku peletowym.

Automatyka steruje: podajnikiem paliwa ze zbiornika, podajnikiem palnika, wentylatorem ciśnieniowym, zapalarką, pompą c.o., pompą c.w.u., czujnikiem poziomu paliwa, pompą kotłową/bufora, pompą cyrkulacyjną (opcja), siłownikiem liniowym, buforem (opcja) i dodatkowymi trzema zaworami mieszającymi, mieszaczem obwodu grzewczego oraz dodatkowymi dwoma zaworami mieszającymi - moduł C (opcja).

Wyposażenie opcjonalne: czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik c.o., czujnik c.w.u.,czujnik temperatury powrotu, kolorowy panel pokojowy ecoSTER TOUCH z funkcją zdalnego sterowania kotła, termostat pokojowy programowalny tygodniowy bezprzewodowy, termostat pokojowy programowalny tygodniowy przewodowy, czujnik temperatury z regulacją, zestaw sondy lambda EcoLAMBDA, dodatkowy moduł rozszerzeniowy (C), moduł internetowy EcoNET.

twin_bio_luxury_neinstrukcja_obslugi.pdf
twin_bio_luxury_neinstrukcja_obslugi.pdf6.9 MB
twin_bio_luxury_neinstrukcja_obslugi_automatyki.pdf
twin_bio_luxury_neinstrukcja_obslugi_automatyki.pdf2.29 MB
twin_bio_luxury_necertyfikat_8_kw.pdf
twin_bio_luxury_necertyfikat_8_kw.pdf688.34 KB
twin_bio_luxury_necertyfikat_10_kw.pdf
twin_bio_luxury_necertyfikat_10_kw.pdf688.34 KB
twin_bio_luxury_necertyfikat_12_kw.pdf
twin_bio_luxury_necertyfikat_12_kw.pdf636.7 KB
twin_bio_luxury_necertyfikat_16_kw.pdf
twin_bio_luxury_necertyfikat_16_kw.pdf611.97 KB
twin_bio_luxury_necertyfikat_24_kw.pdf
twin_bio_luxury_necertyfikat_24_kw.pdf617.62 KB
twin_bio_luxury_necertyfikat_32_kw.pdf
twin_bio_luxury_necertyfikat_32_kw.pdf610.79 KB